FANDOM


Hamamoto Satsuki is an original character from manga Seikun series, that is Legends Of Seikun, Hikarigan No Sakura, Mizu No Akashi and Kaze No Tame Ni.