FANDOM


Kurain Rakuso is an original character from Seikun series, that is Legends Of Seikun, Hikarigan No Sakura, Mizu No Akashi and Kaze No Tame Ni.