FANDOM


Seikun Series are original manga created by FLISH. There are four series in Seikun. There are Legends Of Seikun, Hikarigan No Sakura, Mizu No Akashi and Kaze No Tame Ni.